SINCE 2011
web : http://www.4lifedd.com
เข้าชม : 0179660 / เปิดเพจ : 0598445ตัวอย่างผู้ใช้
ระบบภูมิคุ้มกันต่ำ
ระบบภูมิคุ้มกันไวเกิน
ระบบภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง
สาระน่ารู้
วิทยาศาสตร์การส่งถ่ายข้อมูลภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
สาเหตุการเกิดมะเร็ง (Alex Tan)
วิชาการน่ารู้
ตัวอย่างการสั่งสินค้าผ่านทางไลน์

ข้อแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์
คำถามที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์
♦ ผลของ Transfer Factor ที่มีต่อ

 


ต้องการคำปรึกษา,ร่วมทำธุรกิจ,สั่งสินค้าโดยตรงกับตัวแทนจำหน่าย

วีระ วิทยาวัฒน์
4Life ID : 6743219
Presidential Diamond
Tel. 08 6001 1081, 08 6688 8875
E-mail weeratim1@gmail.com
LINE tim271

พิสุทธินี อภิสุทธิ์ธรรม
4Life ID : 6717778
Presidential Diamond
Tel. 08 5688 8875
E-mail peetim8@gmail.com
LINE tim271

ภัทรานิษฐ์ ลิ้วเฉลิมวงศ์
4Life ID : 9348008
Leader
Tel. 08 8091 7789
E-mail armaann1960@gmail.com
LINE armaann

ประสิทธิ์ วัชรบัณฑิต
4Life ID : 9478521
Leader
Tel. 09 5254 8252
LINE Prasit W.
มนต์ชัย ภิบาลญาติ
monechai@hotmail.com
© 4LifeDD.com