บทคัดย่อ (Abstract) การวิจัยเกี่ยวกับโรค HIV
Biotherapy 1996;9(1-3):41-7

Preliminary observations using HIV-specific transfer factor in AIDS.
(ผู้ป่วย HIV)

Dr. Giancarlo Pizza, Francesco Chiodo, Vincenzo Colangeli, Francesco Gritti, Enzo Raise, Hugh H. Fudenberg, Caterina De Vinci, Dimitri Viza

Immunodiagnosis and Immunotherapy Unit, Ospedale S. Orsola-Malpighi, Bologna, Italy. Twenty five HIV-1-infected patients, at various stages (CDC II, III and IV) were treated orally with HIV-1-specific transfer factor (TF) for periods varying from 60 to 1870 days. All patients were receiving antiviral treatments in association with TF. The number of lymphocytes, CD4 and CD8 subsets were followed and showed no statistically significant variations. In 11/25 patients the number of lymphocytes increased, whilst in 11/25 decreased; similarly an increase of the CD4 lymphocytes was observed in 11/25 patients and of the CD8 lymphocytes in 15/25. Clinical improvement or a stabilized clinical condition was noticed in 20/25 patients, whilst a deterioration was seen in 5/25. In 12/14 anergic patients, daily TF administration restored delayed type hypersensitivity to recall antigens within 60 days. These preliminary observations suggest that oral HIV-specific TF administration, in association with antiviral drugs, is well tolerated and seems beneficial to AIDS patients, thus warranting further investigation.

Publication Types:
Clinical trial
Clinical trial, phase i

หาซื้อข้อมูลอ่านได้ใน Internet. Purchase on Springer.com ?29.95 / $39.95 / €34.95 *
http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02628655?LI=true

การวินิจฉัยของระบบภูมิคุ้มกันและการบำบัดหน่วยภูมิคุ้มกัน

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV-1 จำนวน 25 ราย เข้าร่วมในขั้นตอนต่างๆ (CDC II, III และ IV) ได้รับการรักษาด้วย Transfer Factor โดยการทานทางปาก มีระยะเวลาที่แตกต่างกันระหว่าง 60-1,870 วัน

ผู้ป่วยทุกรายที่ติดไวรัส HIV หลังจากได้รับการรักษาโดยใช้ Transfer Factor เมื่อติดตามผลจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว, CD4 และ CD8 พบว่ามีการแสดงให้เห็นนัยสำคัญทางสถิติ ในผู้ป่วยที่ 11/25 จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้น; การเพิ่มขึ้นของเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 และเซลล์เม็ดเลือดขาว CD8 พบว่า ผู้ป่วย 15/25 อาการดีขึ้น

สังเกตเห็นในผู้ป่วย 20/25 สภาวะทางคลินิกที่มีความเสถียร ในขณะที่การเสื่อมสภาพที่เห็นใน 5/25

ใน 12/14 ผู้ป่วย anergic ให้ทาน Transfer Factor ทุกวัน จะจัดการคืนภูมิไวเกินประเภทช้า (delayed type hypersensitivity) และจะจดจำแอนติเจน ภายใน 60 วัน

นี่เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นที่ชี้ให้เห็นว่าการรักษา เอชไอวี โดยให้ Transfer Factor ร่วมกับยาต้านไวรัสได้ผลดีพอสมควร และดูเหมือนว่าเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วยเอดส์ จึงรับประกันงานวิจัยต่อไป.

แปลโดย : นายวีระ วิทยาวัฒน์ โทร. 086-322-9701 - 2.